Cecilie Haraldsen Consulting

 

Min visjon

Alle mennesker trenger å bli kjent med egne verdier, interesser, motivasjonsfaktorer, styrker og potensiale.  Ved å ha et bevisst forhold til disse grunnleggende faktorene, og ta hensyn til disse i sine valg gjennom livet, vil man få det beste liv og være den største bidragsyter overfor seg selv, sine nærmeste, familie, venner, kollegaer – og det samfunnet og omgivelser man for øvrig er en del av.

Mitt bidrag til dette vil være grundig kartlegging, meningsfulle samtaler og inspirerende coaching. Min visjon er å bistå den enkelte til å bli den beste utgaven av seg selv.

 

Etikk

Mitt arbeid og praksis har følgende grunnpilarer:

  • Dypeste respekt for mine kunders integritet
  • Kunnskap og erfaring - men også innsikt hvorvidt kompetansen er den rette for et aktuelt/potensielt oppdrag
  • Strengeste taushetsplikt