Litt om deg, meg - og prosessen i karriereveiledningen

Hvem er jeg?

Jeg heter Cecilie Haraldsen og er karriere- og yrkesveileder. Det å jobbe med mennesker - og få lov til å bidra til at andre finner drømmeyrket sitt - ja, det er drømmeyrket for meg. Jeg kjenner meg selv svært godt - jeg vet hva som er mine styrker, verdier, motivasjonsfaktorer, utfordringer, potensiale og kvaliteter. Jeg skulle ønske jeg hadde vært mer bevisst på dette tidligere. Da hadde jeg kanskje valgt en annen utdannelse. Nå ble jeg sivilingeniør. Det høres da flott ut? Ja, og jeg er stolt over at jeg har den gode utdannelsen "i bånn". Men, så kunne jeg kanskje ha fått blomstret adskillig mer i et mer menneskefokusert yrke - eller vært i et arbeidsmiljø, der den gode følelsen av å være til nytte og glede for andre, hadde vært mer fremtredende. En av mine viktigste verdier er å være noe for andre, hjelpe dem og føle at jeg har vært til nytte.

 

Hvem er så du?

Har du noen gang tenk på hvem du egentlig er? Innerst inne? Om du så bort fra alt rundt deg? Det vi "omgir" oss med; Ting og tang, mobiler og PC’er, sminke og klær, hjemmet vårt, familie og venner. Er du praktisk anlagt, liker å mekke og skru og fixe ting? Eller liker du å utforske og lese - og kanskje konsentrere deg om et lite område og drive med forskning? Blir du glad av å gjøre noe for andre? Er du kunstnerisk anlagt og har behov for å uttrykke deg gjennom malerier eller dans? Blir du uvel av å ha det rotete rundt deg og er glad i orden og faste rutiner? Liker du å selge varer eller kunne du ha tenkt deg å starte ditt eget selskap, kanskje?

 

Hvorfor er det så viktig å finne sin rette hylle?

Den rette jobben for deg vil for de fleste være der du får passe dose utfordringer - og litt å strekke deg etter - hvor du føler deg verdifull og blir anerkjent for den jobben du gjør. Du skal være i et arbeidsmiljø der du føler tilhørighet. Jobben skal være meningsfull for deg - du skal ha lyst til å gi av deg selv - og du skal ha det gøy på jobb! Glede gir energi - og den energien er det som får deg til å blomstre og yte enda mer - som igjen gir enda mer energi! For en fantastisk god sirkel! Tenk å glede seg til å gå på jobb! Og – for en som er fornøyd og har det gøy på jobb – hvordan tror du livet er dautenom jobb?

 

Vanskelige valg

Unge mennesker i dag har så utrolig mange valgmuligheter når det gjelder utdanning og yrker. Det snakkes om 17 000 forskjellige typer jobber i verden! Men, hva styrer valgene vi tar? Kommer du fra et hjem, der mor og far har høye utdannelser og solide jobber? Har foreldrene dine mer praktiske jobber? Kunstnere, kanskje?

Det er slik at det ofte er vanskelig å bryte ut av de omgivelsene og miljøet man har vokst opp i. Kommer du fra en akademikerfamilie, ligger det nok forventninger der at du også skal ta en solid utdannelse og få deg et "anstendig" yrke. Master-syken - har du hørt om den? At "alle" skal ta en master? Så er det kanskje adskillig færre, som det egentlig er riktig for? Vi styres nok av miljøet rundt oss når vi skal ta dette valget. Foreldrenes forventninger, eller vi følger venner og venninner? Eller lønn og status? Tenk om man kunne sett bort fra alt dette – og fokusert på hva man passet til ut fra de kvalitetene man har selv - og sitt eget utviklingspotensiale? Skulle man egentlig tatt mer hensyn til mavefølelsen?

 

At mange dessverre velger feil viser disse tallene:                                                                           1 av 3 fullfører ikke videregående skole. 40% av dem som har brukt år av sitt liv - og adskillige kroner - på å fullføre et studium, en utdannelse og vært i jobb - innrømmer i ettertid at de skulle ha valgt annerledes.

 

Hva skjer i en veiledningsprosess?

Et godt utgangspunkt for en slik prosess er en grundig kartlegging. Et nyttig verktøy her er et web-basert program, som forteller mye om din personlighet, mennesketype, styrker, evner, verdier, motivasjonsfaktorer, potensiale – også utfordringer – i det hele tatt hvilke kvaliteter har du? Og i hvilket miljø skal du jobbe i? Resultatet fra denne undersøkelsen må kvalitetssikres og er utgangspunktet i den første samtalen. Vi går grundig gjennom svarene – særlig der det ikke er lett å danne seg et klart bilde.

Jeg er ikke bare interessert i svarene fra kartleggingen. Vel så viktig er det å høre om bakgrunnen og historien din. Jeg leter etter hvilke drømmer om yrke har du hatt, hvilke fag var morsomme på skolen? Hva var det ved de fagene du likte best? Når du har gjort noe der du ha glemt tid og sted? Og hva var det ved de situasjonene, som ga deg den følelsen og opplevelsen?

Denne første samtalen avsluttes gjerne med en opplisting av 3 – 6 aktuelle yrker. Og – antakelig ville alle disse 6 gitt deg et positivt og godt yrkesliv.

Til neste samtale, får du i oppgave å prioritere listen. Du skal også søke på nettet alt du kan finne om disse yrkene. I denne andre samtalerunden jobber vi sammen for å kvalitetssikre prioriteringen. Vi virkelig «tygger» på de forskjellige yrkene. Vi leter oss frem til hvilke skoler- og utdanningsveier som kan føre til mål. Vi kan kontakte folk som er i aktuelle yrker og få dem til å fortelle om sin yrkeshverdag.

Alle mennesker er forskjellige – og har forskjellig utgangspunkt i en veiledningsprosess. For noen er 4 timer med samtaler tilstrekkelig. Andre har behov for adskillig flere timer. Uansett - vi skal i mål. Og - vi gir oss ikke før du sitter med den gode følelsen av at  

                                              -  JA – det er dette jeg vil bli!! -